Formulieren

Even proberen bij BVC:


Heb je sportkriebels en wil je eens komen proberen. Vul het formulier in en bezorg het ons zo snel mogelijk.

Ongevalsaangifte:


Voor meer informatie over de verzekering en aangifte van het ongeval, ga naar de website van VVB via volgende link.


Wanneer je tijdens een training of wedstrijd gekwetst wordt, bezorg je het aangifteformulier binnen de 72 uur volledig ingevuld aan iemand van het bestuur.


Volgende rubrieken van document A zijn belangrijk: 2, 3, 4, 5 (indien van toepassing), 6 en 7. Verder wordt er ook gevraagd of het slachtoffer werkonbekwaam is. Het laatste blad (C) van het aangifteformulier moet door de behandelende geneesheer ingevuld worden.


Voorlegging van een genezingsattest is noodzakelijk vooraleer er opnieuw mag getraind of gespeeld worden.

Terugbetaling ziekenfonds:


Veel ziekenfondsen betalen een deel van je lidgeld terug.

Informeer hiervoor bij je ziekenfonds en bezorg je formulier aan iemand van het bestuur.