Image

Gebruik indoor sportinfrastructuur van gemeentebestuur Balen volgens protocolafspraken en veiligheidsvoorschriften

 • Onthaal
 • Sporters komen pas tegen de start van de trainingen. Het dragen van een mondmasker is verplicht bij het betreden van en de verplaatsingen in het volledige sportcentrum voor +12 jarigen. Het mondmasker mag pas afgezet worden wanneer je op je toegewezen sportterrein komt. Laat de deelnemers voor elke activiteit buiten wachten tot een verantwoordelijke de groep uitnodigt om binnen te gaan. Ouders die kinderen brengen en ophalen blijven buiten; ouders mogen niet worden toegelaten om de trainingen te volgen. Ook geen spelende kinderen mogen rondlopen in het gebouw. Wij benadrukken dit goed te communiceren met de ouders.

  • Registratie (update 30 juli 2021)
  • Het blijft een nadrukkelijke aanbeveling om bezoekers te laten registreren. De contactgegevens van elke sporter worden dan best geregistreerd bij deelname aan sportlessen
   . Voor kinderen tot en met 12 jaar volstaat de registratie van de begeleider.
   Dit kan zich beperken tot een naam en een telefoonnummer of een emailadres.
   De gegevens moeten worden bewaard gedurende 14 kalenderdagen en mogen enkel gebruikt worden voor de doeleinden ter bestrijding van Covid19. De gegevens moeten worden vernietigd na 14 kalenderdagen.
   Ook voor publiek geldt geen algemene registratieplicht, maar het blijft wel sterk aanbevolen en een organisator kan dit zelf verplichten (bv. in functie van CERM-scan).
   Bezoekers moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Indien je als beheerder met registratie werkt, kan je bezoekers of deelnemers die dit weigeren de toegang tot het de sportinfrastructuur bij aankomst ontzeggen.
   Extra registratie van deelnemers aan reguliere competitiewedstrijden is niet nuttig, wanneer de deelnemers reeds gekend zijn bij de club en de sportfederatie via een wedstrijdblad.

  • Gebruik van de sportlocatie
  • Sporters ontsmetten hun handen voor en na het sporten . Aan elke ingang en in de module staat een dispenser waar iedere sporter de handen best ontsmet voor en na de sportsessie. Sporters komen in sportkledij naar de training en wedstrijden en begeven zich onmiddellijk naar hun toegewezen sportruimte. In de zaal kunnen sporttassen en eventuele waardevolle spullen veilig geplaatst worden. Dit beperkt het kruisen van sporters bij aanvang van de activiteit.)

   Kleedkamers en douches

   ** Update 30/07/'21

   De douches en kleedkamers mogen terug geopend worden. De gemeentelijke ruimtes worden regelmatig gereinigd en verlucht, maar om alles veilig te laten verlopen, willen we onderstaande adviezen van Sport Vlaanderen nog eens extra benadrukken:
   • Spelers worden aangeraden om reeds in sportoutfit naar de activiteit te komen.
   • Beperk het aantal personen dat gelijktijdig aanwezig is in de kleedkamers. Je kan de maximumcapaciteit van je eigen kleedkamer best bepalen op basis van het aantal lopende meter bank/muur gedeeld door 2.
   • Sporters ouder dan 13 jaar moeten steeds 1,5 meter afstand houden in de kleedkamers.
   • Draag zoveel mogelijk het mondmasker wanneer je de natte ruimte verlaat. Dit is verplicht voor iedereen ouder dan 13 jaar.
   • Spelers zijn niet verplicht om zich achteraf te douchen op locatie, ze mogen zich ook thuis te wassen.

  • Hygiëne en ontsmetten
  • Uw club staat zelf in voor de hygiëne van de deelnemers. De corona verantwoordelijke staat tevens ook in voor de hygiëne van lesgevers en deelnemers, tussen en na de activiteit . Dit houdt in dat de sportmaterialen eerst moeten ontsmet worden voor de volgende groep deze mag gebruiken

  • Tijdens de activiteit
  • Iedereen blijft in zijn sportruimte gedurende de geboekte tijd. Geen enkele sportbubbel (of individu) zal op eigen initiatief zich verplaatsen naar de andere zalen en zeker niet in andere sportbubbels. Deelnemers mogen de toiletten van de sporthal gebruiken, rekening houdend met de richtlijnen en de indeling van de infrastructuur (zie circulatieplan verder op). Ze mogen de sportzaal enkel verlaten om naar het toilet te gaan en om de activiteit te verlaten. Op en af lopen is niet toegestaan. Sporters erop wijzen dat ze de afstand bewaren tijdens toiletbezoek.

  • De zaalwachter
  • Niemand mag het bureel van de zaalwachter betreden. Indien er vragen zijn, blijft u ten allen tijden in de gang staan . Bij aanwezigheid van de zaalwachter is zij steeds het aanspreekpunt in de sporthal. Zij zal u verder helpen wanneer u vragen of hulp nodig hebt. De zaalwachters worden steeds aangesproken met een mondmasker. Wanneer een zaalwachter merkt dat de maatregelen niet worden nageleefd, zal zij de corona-vertegenwoordiger of trainer hierop aanspreken. Gelieve de zaalwachters met respect te behandelen. Zij zorgen mee dat alles veilig verloopt en staan ook dagelijks bloot aan een zeker risico.

  • EHBO lokaal
  • Het Ehbo-lokaal steeds betreden met mondmasker voor zowel diegene die gekwetst is, als diegene die helpt. Bij afwezigheid van de zaalwachter dient het EHBO lokaal ontsmet te worden door diegene die het lokaal heeft gebruikt.

  • Na de activiteit
  • Sporters ontsmetten na de sportsessie de gebruikte materialen en de handen

  • Drankvoorziening
  • Sporters voorzien in hun eigen drankvoorziening; er mogen geen gemeenschappelijke drankvoorzieningen gebruikt worden. Iedereen neemt vrijblijvend zelf een persoonlijke drinkbus mee. Er mogen geen flessen gedeeld worden. Drinkbussen moeten kunnen afgesloten worden zodat deze niet kunnen uitlopen op de sportvloer.

  • Toeschouwers
  • Toeschouwers zijn toegelaten tijdens wedstrijden. Toeschouwers moeten mondmaskers dragen, de social distance bewaren en nemen plaats op de daarvoor voorziene plaatsen (stoelen).

  • Verlaten van de sportruimte
  • De sporters verlaten de sporthal via de weg aangeduid in het circulatieplan. Na de training wachten de ouders de kinderen buiten op. Tijdens de training in de sporthal vorm je een sportbubbel met je spelers. Voor en na de training/wedstrijd daarentegen moet de social distance gerespecteerd worden.

  • Circulatieplan
  • In de sportlocaties geldt een circulatieplan. Gelieve uw leden hierover in te lichten. Het plan zal ook zoveel mogelijk zichtbaar gemaakt worden in de sporthal. Het circulatieplan probeert ervoor te zorgen dat de sporters zich zo weinig mogelijk kruisen.

  Image
  • Cafétaria
  • De horeca mag open volgens het geldende ministerieel besluit. Dit geldt ook voor een kantine/cafetaria bij sportinfrastructuur.
   Dit kan uiteraard alleen onder de richtlijnen die gelden voor de horeca. Hiervoor verwijzen we naar Horeca Vlaanderen .
   Let op: de verplichting voor CO2-meters in de horeca geldt dus ook voor de cafetaria/sportkantines!

   Horeca-activiteiten bij sporttrainingen en -wedstrijden kunnen indien gewenst volgens het take away principe worden georganiseerd.