CORONA

Gebruik indoor sportinfrastructuur van gemeentebestuur Balen

volgens protocolafspraken en veiligheidsvoorschriften


Onthaal

Sporters komen pas tegen de start van de trainingen. Het dragen van een mondmasker is verplicht bij het betreden van en de verplaatsingen in het volledige sportcentrum voor  +12 jarigen.  Het mondmasker mag pas afgezet worden wanneer je op je toegewezen sportterrein komt. Laat de deelnemers voor elke activiteit buiten wachten tot een verantwoordelijke de groep uitnodigt om binnen te gaan. Ouders die kinderen brengen en ophalen blijven buiten; ouders mogen niet worden toegelaten om de trainingen te volgen.

Ook geen spelende kinderen mogen rondlopen in het gebouw. Wij benadrukken dit goed te communiceren met de ouders.


Registratie

Elke sportbubbel duidt een “corona-verantwoordelijke” aan. Deze persoon zal de lijst invullen met de gegevens van de sportbubbel.
* coronavertegenwoordiger: naam, email, telefoon
* namen van de leden van de sportbubbel

* zaal- en sporturen

De verantwoordelijke heeft ook aandacht voor het naleven van de coronarichtlijnen (bv. hygiëne, niet mengen van andere bubbels, ontsmetten materialen,…)

 

Gebruik van de sportlocatie

Sporters ontsmetten hun handen voor en na het sporten . Aan elke ingang  en in de module staat een dispenser waar iedere sporter de handen best ontsmet voor en na de sportsessie.

Sporters komen in sportkledij naar de training en wedstrijden en begeven zich onmiddellijk naar hun toegewezen sportruimte. In de zaal kunnen sporttassen en eventuele waardevolle spullen veilig geplaatst worden.

Dit beperkt het kruisen van sporters bij aanvang van de activiteit.

                                                                                                                                           

Kleedkamers en douches ** Update 15/09/'20

Kleedkamers en douches worden niet ter beschikking gesteld, noch voor trainingen, noch voor wedstrijden ; dit omwille van hoog risico besmetting in douches en kleedkamers !


Hygiëne en ontsmetten

Uw club staat zelf in voor de hygiëne van de deelnemers. De corona verantwoordelijke staat tevens ook in voor de hygiëne van lesgevers en deelnemers, tussen en na de activiteit . Dit houdt in dat de sportmaterialen eerst moeten ontsmet worden voor de volgende groep deze mag gebruiken.


Tijdens de activiteit

Iedereen blijft in zijn sportruimte gedurende de geboekte tijd. Geen enkele sportbubbel (of individu) zal op eigen initiatief zich verplaatsen naar de andere zalen en zeker niet in andere sportbubbels. Deelnemers mogen de toiletten van de sporthal gebruiken, rekening houdend met de richtlijnen en de indeling van de infrastructuur (zie circulatieplan verder op). Ze mogen de sportzaal enkel verlaten om naar het toilet te gaan en om de activiteit te verlaten. Op en af lopen is niet toegestaan.  Sporters erop wijzen dat ze de afstand bewaren tijdens toiletbezoek.


De zaalwachter

Niemand mag het bureel van de zaalwachter betreden. Indien er vragen zijn, blijft u ten allen tijden in de gang staan .

Bij aanwezigheid van de zaalwachter is zij steeds het aanspreekpunt in de sporthal. Zij  zal u verder helpen wanneer u vragen of hulp nodig hebt.

De zaalwachters worden steeds aangesproken met een mondmasker.
Wanneer een zaalwachter merkt dat de maatregelen niet worden nageleefd, zal zij de corona-vertegenwoordiger of trainer hierop aanspreken.
Gelieve de zaalwachters met respect te behandelen. Zij zorgen mee dat alles veilig verloopt en staan ook dagelijks bloot aan een zeker risico.


EHBO lokaal

Het Ehbo-lokaal steeds betreden met mondmasker voor zowel diegene die gekwetst is, als diegene die helpt. Bij afwezigheid van de zaalwachter dient het EHBO lokaal ontsmet te worden door diegene die het lokaal heeft gebruikt.


Na de activiteit

Sporters ontsmetten na de sportsessie de gebruikte materialen en de handen.


Drankvoorziening

Sporters voorzien in hun eigen drankvoorziening; er mogen geen gemeenschappelijke drankvoorzieningen gebruikt worden. Iedereen neemt vrijblijvend zelf een persoonlijke drinkbus mee. Er mogen geen flessen gedeeld worden. Drinkbussen moeten kunnen afgesloten worden zodat deze niet kunnen uitlopen op de sportvloer.

 

Toeschouwers

Toeschouwers  zijn toegelaten tijdens wedstrijden. Toeschouwers moeten mondmaskers dragen, de social distance bewaren en nemen plaats op de daarvoor voorziene plaatsen (stoelen).

 

Verlaten van de sportruimte

De sporters verlaten de sporthal via de weg aangeduid in het circulatieplan.

Na de training wachten de ouders de kinderen buiten op.

Tijdens de training in de sporthal vorm je een sportbubbel met je spelers. Voor en na de training/wedstrijd daarentegen moet de social distance gerespecteerd worden.


Circulatieplan

In de sportlocaties geldt een circulatieplan. Gelieve uw leden hierover in te lichten. Het plan zal ook zoveel mogelijk zichtbaar gemaakt worden in de sporthal. Het circulatieplan probeert ervoor te zorgen dat de sporters zich zo weinig mogelijk kruisen.


Cafétaria

De cafetaria is open, maar hou ook daar rekening met de gangbare horeca regels:

  • afstand
  • niet mengen van clubbubbels
  • regelmatig handen wassen
  • mondmasker bij verplaatsing

 


Dank op voorhand voor jullie hulp en verantwoordelijkheidszin, enkel samen zullen we hier ooit uit geraken.

 

De sportdienst