Een sportongelukje gehad.... Wat nu?

 


Onze club heeft bij Ethias een verzekering voor lichamelijke ongevallen. Iedereen die bij ons is aangesloten wordt automatisch door deze verzekering gedekt.

Hoe ga je te werk:

Breng je train(st)er onmiddellijk op de hoogte, zij zullen het bestuur hierover inlichten!

Vul het formulier zo volledig mogelijk in.

De laatste pagina laat je invullen door de behandelende geneesheer, zonder geneeskundig getuigschrift wordt het ongeval NIET aanvaard!

Bezorg ons de documenten digitaal (scan of duidelijke foto) via Pherrygers@gmail.com, en dit binnen de 72uur.

Na aangifte van je sportongeval aan Ethias ontvang je een brief/e-mail met je schadedossiernummer, dit nummer moet op alle documenten vermeld staan.

Het verdere beheer en de afhandeling van je ongeval gebeurt rechtstreeks door de verzekering

 

Tot slot nog enkele aandachtspuntjes:

Het verzekeringscontract voorziet in terugbetaling van de behandelingskosten met verwijzing naar het RIZIV-barema tot beloop van het eventuele overschot nà tegemoetkoming van het ziekenfonds. Behoudens uitzondering komen slechts de in het ziekte- en invaliditeitsverzekeringsbarema voorziene prestaties in aanmerking voor vergoeding

In toepassing van de wet moeten de geneesheren en ziekenhuizen aan de patiënten of aan hun ouders om betaling van de gewone verstrekkingen verzoeken en de getuigschriften voor verstrekte hulp, bestemd voor het ziekenfonds, afleveren.

Op vertoon van de stavingsstukken en van de afrekening van het ziekenfonds vergoedt Ethias haar tegemoetkoming op de door de rechthebbenden gewenste wijze (rekeningnummer).

Het slachtoffer (of de ouders) hebben vrijheid van keuze van arts of ziekenhuis ongeacht welke dokter of ziekenhuis de eerste verzorging heeft toegediend.

 

Voorlegging van een genezings-attest is een vereiste vooraleer er opnieuw mag getraind of gespeeld worden!

 

Klik hier om het aangifteformulier te downloaden