't Was fantastisch!

Zoals GVA kopte bracht de eerste editie van de Kruier-kruiwagenrace veel volk op de been. 

 


De krantartikels en verslaggeving zijn terug te vinden op:

 

https://bvcbalen.wixsite.com/kuierkruiwagenrace

We noteerden op de uiterste datum van inschrijving (25 mei) 20 deelnemende ploegen. In de laatste week voor het evenement haalden we dan ook alles uit de kast om het uitgetekende parcours er klaar voor te maken. De met ons meewerkende bedrijven spaarden kosten noch moeite om het door hun beloofde waar te maken.

Als verwacht kwam er tijdens de voorbereidingen de laatste week nog heel wat op ons af. Bij de opstelling van de door ons uitgetekende proeven bleek dat er links en rechts toch wel wat moest bijgestuurd worden. Zo was er o.a. de brug die Willems bouwde. De aanloop helling bleek een beetje steiler dan we ze hadden verwacht. Tijdens het opstellen van de risicoanalyse van deze proef bleek dat het zeker maken dat de kruiwagen niet terug naar beneden zou komen een echte “must” was en dus was extra manpower nodig. In de laatste week haakten ook 2 teams af maar geen nood, we vonden back-up en haalden dan toch de 20 startende ploegen.

Een jaar lang voorbereidend werk zagen we al beloond op vrijdagavond. Omdat we onze 80 vrijwillige medewerkers de charme van het door ons uitgetekende parcours en de opgestelde proeven niet wilden onthouden, beslisten we in de laatste week om onze 80 vrijwilligers eens uit te nodigen om het parcours met ons al wandelend te verkennen op vrijdagavond en daar bleek al uit de commentaren dat door iedereen, wat we hen voorstelden, als prachtig werd omschreven.

Het weer zat ons op zondag niet mee om de laatste voorbereidingen af te werken. Geen nood alles uit de kast dan maar en op maandagmorgen dan maar enkele uurtjes vroeger beginnen zeker hé. We haalden het! Wat we beloofden, het afgesloten parcours dat al te bewandelen was vanaf 12.00hr, werd dan ook al vroeg stevig verkend door wandelaar en deelnemer. Om 13.00hr moesten de kruiwagens in het rennerspark aanwezig zijn en of het de moeite was dat laten we aan de meer dan 500 foto’s die we terugvonden op social media over. De door ons aangestelde juryleden, Jan Neggers (de ontwerper van ons karikatuur), Martine Benaerts van de sportraad en onze stadion omroeper Herman, hadden hun handen meer dan vol om alle kruiwagens volgens de naar hun mening beste verbouwing te rangschikken. De Platte patatten wonnen de prijs van de beste verbouwing.

13.50hr, eerste start volgens een bij loting bepaalde startvolgorde en daarna om de 2’. Maximaal 3.50hr om het parcours met zijn door ons doorspekte hindernissen af te leggen bleek uiteindelijk ruim voldoende om alle deelnemende teams binnen de tijd de finish te laten halen. Ervaring bleek uiteindelijk de doorslag te geven in de eindstand. De mannen van Ramsel wonnen niet enkel maar gingen ook met de 2de prijs naar huis.

Unaniem. De deelnemers laaiend enthousiast, het talrijk opgekomen publiek was het er helemaal mee eens, iedereen dik tevreden, wij van de organisatie dan ook zeker hé. En zoals steeds hebben de afwezigen ongelijk!

We zullen alles evalueren en bijsturen maar omwille van het toch wel mooi eindresultaat en de vele positieve commentaren beslisten we dan ook om er alvast een volgende editie aan te breien.

Save the date next year!

2de editie van de Kruier-kruiwagenrace

 

Maandag 2de Pinksterdag, 29 mei 2023

 

Dit evenement zou nooit haalbaar geweest zijn zonder de steun van:

 

80 vrijwillige medewerkers en sportcomplex “Bleukens” waarvoor onze speciale dank!